Learn Japanese

Basic Japanese Sentences


To learn japanese and speak it fluently you need to learn japanese sentences. Given below are the most common japanese sentences to start with.

Konnichi wa.
Hello.

Ohayoo Gozaimasu.
Good morning.

Hajimemashite.
Nice to meet you.

Watashi wa Suzuki Akio desu.
I am Akio Suzuki.

Anata wa Nihon-jin desu ka.
Are you a Japanese?

Kore wa nan desu ka.
What is this?

Sore wa nan desu ka.
What is that?

Kore wa konpyuutaa desu.
This is a computer.

Kono hon wa tomodachi no desu.
This is my friend's book.

Shibaraku desu ne.
It's been a long time.

Anata wa isogashii desu ka.
Are you busy?

Morita San wa nansai desu ka.
Mr. Morita, how old are you?

Otoo-san to okaa-san wa doko desu ka.
Where are your father and mother?

Sumisu-san to Tanaka-san wa sensei desu.
Mr. Smith and Mr. Tanaka are teachers.

Kaimono ni ikimasu.
I'm going shopping.

Nani o kaimasu ka.
What will you buy?

Ganbatte kudasai.
Good luck.

Tookyoo e ikimashita.
I went to Tokyo.

Kondo no shuumatsu tookyoo e ikimasu.
I am going to Tokyo this weekend.© Copyright Reserved with sitemap | Learn Japanese Free | Our Partners